Warunki wynajmu

KOSZTY

1. Koszt obsługi (dowóz oraz odbiór) jest BEZPŁATNY na terenie Bełchatowa. Koszt obsługi poza Bełchatowem ustalany będzie indywidualnie
2. Przy pierwszym wynajmie do pojedynczego zamówienia doliczana jest kaucja zwrotna (zależna od wartości narzędzia)
3. Płatności rozliczane są za gotówkę
4. Ceny podane na stronie są cenami brutto
5. wystawiamy Rachunek
6. Do sporządzenia umowy najmu wymagane są dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem. (np.dowód osobisty, prawo jazdy)

REZERWACJA

1. Rezerwacji dokonać można telefonicznie
2. Sprzęt wynajmowany jest na doby

DOSTAWA

1. Obszar działalności wypożyczalni: Bełchatów i okolice. Szczegóły realizacji zamówień na terenach położonych poza Belchatowem ustalane są indywidualnie po złożeniu zamówienia (realizacja następuje dopiero po akceptacji przez klienta zaproponowanych warunków) bądź po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówień poza wymienionym obszarem
2. Bezpośredni dowóz i odbiór jest jedyną formą realizacji zamówienia:

UŻYTKOWANIE

1. Użytkowanie rzeczy przez najemcę musi być zgodne z przeznaczeniem wg. instrukcji obsługi i zachowaniem przepisów BHP

2. W przypadku stwierdzenia wad urządzenia przez Najemcę, zobowiązany jest on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego. Zgłoszenia reklamacji w dniu zwrotu sprzętu nie będą rozpatrywane.

3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wypożyczonego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem:

4. Zabronione jest dokonywanie samodzielnych przeróbek oraz napraw w wynajętych urządzeniach:

5. Jeśli podczas zwrotu sprzętu, kurier stwierdzi jego uszkodzenie powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, sporządzony zostanie protokół uszkodzeń oraz nastąpi wstrzymanie wypłaty kaucji do czasu usunięcia usterki przez wyspecjalizowany serwis. Jeśli koszty naprawy będą niższe od wartości kaucji, powstała różnica zwrócona zostanie klientowi w terminie do 14 dni licząc od ostatniego dnia wynajmu.

ZWROT

1. Zwrot sprzętu realizowany jest od poniedziałku do niedzieli:

2. Klient zobowiązany jest do umożliwienia odbioru przez kuriera wypożyczonego sprzętu we wcześniej ustalonym miejscu oraz czasie. W przypadku, gdy Najemca nie będzie w stanie tego uczynić, zobowiązany jest on powiadomić o tym fakcie Wynajmującego co najmniej dobę przed upływem wyznaczonego terminu zwrotu.

3. W przypadku gdy odbiór nie zostanie zrealizowany z przyczyn zależnych od Najemcy i o fakcie tym nie zostanie powiadomiony Wynajmujący, naliczona zostanie dodatkowa opłata za każdą ponad wymiarową dobę w kwocie jak za pierwszy dzień najmu danego urządzenia;

4. Użytkownik zobowiązany jest do zwrócenia wypożyczonego sprzętu w stanie nie gorszym w jakim go otrzymał.